Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
天道是信仰,不是宗教。信仰和宗教的区别在于,信仰是理性的,而宗教是感性的。
道之十 《新启示录》
信仰启示来自上帝,直达个人心灵,宗教靠盲信个人和团体。

信仰更新升华,宗教固守成规。

按题索骥

道类似科学

信仰与宗教的区别

天道就是上帝的道

更多 >>

网站正在建设中。。。。。


新启示录

 

道 之 一

得道就是懂得生活,高质量的生活,有成就的生活,有快乐的生活。不是苟且,不是偷生,不是乞讨。

道 之 八

越接近上帝,生活越幸福,生命越长。

                                                                            更多

天道坛

信仰关怀